HANDELS- & MONTAGEBETINGELSER

Handels- & montagebetingelser 2024


MS Hegn & have ApS
Egegårdsvej 5
4621 Gadstrup
CVR: 40704388
TLF: 38423838
MAIL: kontakt@ms-hegn.dk

Forbehold: Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra MS Hegn & Have. Betingelserne
gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og MS Hegn & Have.


Bestilling: Bestilling af varer foregår enten online eller ved kontakt til sælger.


Accept af tilbud: Ved accept af tilbud, accepteres samtidig vores handels- og montagebetingelser.


Betaling: HandIer du online, kan du betale med følgende betalingsmidler: Visa, Mastercard, og Visa Electron.


Handler du direkte: Handler du direkte, vil du på mail modtage faktura og betalingslink. Når din betaling er registreret,
gør vi dine varer klar til levering. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne er afsendt til dig. Der kan aldrig
trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. Handler du på adressen, kan betales med dankort.


Montage inkluderet: Har du købt montage, vil du ugen inden montagen påbegyndes modtage faktura og
betalingslink. Beløbet for montage trækkes først fra din konto når montagen er færdig og du som kunde er tilfreds
med arbejdet.


Samlet faktura: Hvis samlet fakturabeløb for materialer og montage er under 25.000 kr., forbeholder vi os retten til at
fakturere alt samlet. Beløbet trækkes i så fald, når montagen er færdig og du som kunde er tilfreds med arbejdet.


Levering: De varer vi ikke har på fysisk lager er bestillingsvarer der leveres fra fjernlager. Dvs. vi bestiller først varerne
til levering, når du som kunde lægger en ordre. Der skal derfor påregnes ca.
1-3 ugers leveringstid, afhængig af ordrens indhold, antal m.m.
Når vi har bestilt varerne, kan vi give et forventet leveringstidspunkt. Der kan dog forekomme ændringer i forhold til
leveringer fra producenten, udsolgte varer, pakketid m.m. Vi forsøger altid så vidt det er muligt at følge op og
informere om ændringer i leveringstidspunkter.
Det er ikke muligt selv at afhente bestillingsvarer.


Fortrydelsesret: Hos MS Hegn & Have har du 14 dages fortrydelsesret som forbruger. Det vil sige at du kan fortryde
dit køb op til 14 dage fra modtagelsen af varen. Dette kræver at varen ikke er taget i brug, monteret eller på anden
måde ikke fremstår som ved modtagelsen.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i
samme køb, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende
en mail til kontakt@ms-hegn.dk hvorefter du får tilsendt en standard fortrydelsesformular.


Fortrydelse af en del af købet: Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer
retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit
køb.


Returnering: Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.
Husk at indpakke varen tilstrækkeligt så der ikke kan forekomme skader på den ved returnering.


Ingen fortrydelsesret / Produktion af special ordre: Der er ingen fortrydelses- eller returret på varer der er
specialproduceret ud fra ønsker eller særlige mål.


Varens stand, når du sender den retur: Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden
måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en
del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan
det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.
Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.


Tilbagebetaling af købsbeløbet: Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet,
fratrækker vi det beløb, du hæfter for. Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger
(det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den
billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om,
at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med kontooverførsel, når varen er modtaget retur hos os. Hvis du vælger at sende varen, skal
det ske til vores adresse:
MS Hegn & Have ApS
Egegårdsvej 5
4621 Gadstrup
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.


Reklamationsret: Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer til forbrugere.
Reklamationsretten betyder, at du som forbruger kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået, op til
24 måneder efter varen er modtaget. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af
fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Reklamationsretten
betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete
situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har
konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer
dine rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er
berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan
tilbagebetale dine fragtomkostninger. Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal der indsendes et billede som
dokumentation, hvorefter vi vil behandle reklamationen. Billedet/billederne indsendes til kontakt@ms-hegn.dk
Når du returnerer varen, bedes du angive følgende bemærkninger på pakken: ordrenummer og/eller fakturanummer.
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.


Ansvar: Det er altid dit ansvar, at den angivne ordre er udfyldt korrekt. Handler du online, kan hegnoghave.dk ikke
stilles til ansvar for, om din ordre er afgivet korrekt. Det er dit ansvar som kunde, at tjekke din ordrebekræftelser. Der
ydes ingen erstatning for økonomiske tab i forbindelse med forsinket levering af varer. Dette gælder uanset om
forsinkelsen skyldes fragtfirmaet, en af hegnoghave.dk´s leverandører eller hegnoghave.dk. Ovenstående er
gældende, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser.


Registrering af oplysninger: Vi videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. De data, som køber
opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.


Montagebetingelser 2024


Forbehold: Alle tilbud på montage, er med forbehold for uforudsete hindringer i jorden der vanskeliggør eller sinker
arbejdet væsentligt. Skulle det ske, at vi støder på hindringer, vil vi altid i samarbejde med dig som kunde, aftale
videre forløb. Der vil aldrig komme ekstra udgifter, uden at det er aftalt med kunden på forhånd.


Jordforhold: Montageprisen er givet under forudsætning af at opsætningen kan foretages i almindelige
jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være sten, kabler, trærødder, flisebelægning eller lignende i jorden som
vanskeliggør montørens arbejde.


Ekstra arbejde: Eventuelt ekstra arbejde afregnes med 580,- ekskl. moms pr. time. Bortskaffelse af hæk, gammelt
hegn, jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn eller lossepladsafgift og er ikke en del af
entreprisen, medmindre det er inkluderet i tilbud.


Hegnslinjen: Det forudsættes at hegnslinjen er ryddet, plan og beskåret for grene således, at montøren uden gener
kan køre med normale montagemateriel såsom minilæsser, lastbil etc. Dertil kræves det at montøren let kan komme
til arbejdsområdet med trailer. Anvisning og afsætning af hegns linje, rydning/beskæring samt placering af hegn og
låger er ikke med i MS Hegn & Haves entreprise, medmindre det er inkluderet i tilbud.


Inden Montering: Hvis kunden selv nedtager et gammelt hegn, skal al beton, jern, murbrokker, træ og lignende være
fjernet, inden vi påbegynder montering. Hvis der har stået træer eller buske i og omkring monteringsstedet, er det
kundens ansvar, at rødder i jorden er fjernet. Der skal være en klar linje/snor at sætte hegnet efter, således at
montøren ikke kan være i tvivl om hvor hegnet skal placeres, hjørner og knæk skal kunne ses tydeligt. Montøren
henter alle tegninger, men kunden skal gerne oplyse om særlige forhold om ledninger, fibernet, vandrør og
telefonledninger i jorden, hvor hegnet skal stå.


Betaling: MS Hegn & Have fremsender faktura for montagen ugen inden opgaven påbegyndes. Beløbet for montage
trækkes først fra din konto når arbejdet er udført og du som kunde er tilfreds med arbejdet. Eventuelt ekstra arbejde
faktureres separat efter endt arbejde.


Skader: Et erstatningskrav mod MS Hegn & Have kan ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den solgte
ydelse. Reetablering af belægning samt evt. køreskader påhviler kunden, opgravet jord udjævnes ved stedet af
montøren, eller lægges i deponi i umiddelbar nærhed, medmindre andet er aftalt skriftlig med kunden.


Ved tvister: I tilfælde af, at kunden ikke skulle være tilfreds med hegnsmontørens arbejde, så tilbageholdes
transaktionen/reservationen for opsætningsdelen indtil hegnsmontøren har udbedret fejl og mangler. Ved større
tvister mellem kunden og montøren, vil MS Hegn & Have sende en projektleder over på stedet for at løse
stridighederne. Herefter vil opgaven blive løst til fordel for kunden, så MS Hegn & Have kan stå inde for arbejdets
udførelse. Eventuelle tvister som ikke kan afvikles med kunden, afgøres efter dansk lov ved retten.


Force majeure: MS Hegn & Have ApS er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force
majeure betragtes eksempelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke
var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang,
sabotagehandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig
vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af
sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændighede

Scroll to Top