MONTAGE

Udføres af professionelle montører med mange års erfaring og øje for detaljen.

OPSÆTNING AF HEGN

Egne montører

Vi har vores egen faste montør ansat. Har vi brug for ekstra mandskab, har vi faste partnere, vi kalder ind til opsætning af hegn. Derved kan vi sikre kvalitet hele vejen igennem.

Før du beslutter dig

Der kan være mange spørgsmål, når du skal købe et nyt hegn. Hvilken type hegn skal man vælge, hvor meget hegn skal man bruge, hvad med terræn og plant underlag, hvad med naboen m.m.

Før du køber dit nye hegn, kommer vi gerne ud og vejleder, giver gode råd, måler op og taler om de forskellige typer hegn. Dette koster kr. 950,-. Hvis der accepteres et tilbud fra os, modregnes beløbet i faktura.

Du kan BESTILLE MONTØRBESØG HER. Efterfølgende kontakter vi dig, og laver en aftale.

Tilbud på opsætning af hegn

Når du køber et vedligeholdelsesfrit hegn hos MS Hegn & Have, har du mulighed for at tilkøbe montage. Vores dygtige montør har mange års erfaring med opsætning af hegn.

Du kan vælge mellem fuld montage eller delvis montage af dit hegn.

Ved fuld montage står vi for hele montageopgaven. Delvis montage er til dig, der selv kan montere selve hegnet/profiler, men ønsker at få alle stolper sat i samme højde og afstand.

Hvis du har accepteret et tilbud på opsætning af hegn, kommer montøren ved behov ud og gennemgår opgaven sammen med dig. Skulle der være ændringer i antal ift. tilbud, tilpasser vi så alt stemmer.

Tilbud på at fjerne hegn eller hæk

Det kan tænkes, du har et gammelt hegn, der skal fjernes, eller hæk i forskellige højder, der skal rives op, før et nyt hegn kan monteres. Den del kan vi også klare.

Skal vi lave et uforpligtende tilbud på dette, beder vi dig i første omgang om at sende et par billeder. Ud fra dem kan vi vurdere omfanget af opgaven.

Vores tilbud på montage er altid specificeret ud, så du kan se, hvad tilbuddet indeholder. Kontakt os gerne på tlf.: 38 42 38 38 eller mail: info@hegnoghave.dk, hvis du har spørgsmål.

Hvis du har accepteret et tilbud på opsætning af dit nye hegn, kommer montøren ud og gennemgår opgaven sammen med dig. Skulle der være ændringer i antal ift. tilbud, tilpasser vi så alt stemmer.

Hvad koster det at få sat hegn op?

Prisen på montage af hegn kan afhænge af flere faktorer. 

Hvordan er adgangsforhold? Hvis der er svære adgangsforhold, kan det være tidskrævende og vanskeligt at få materialer over til arbejdsområdet.

Hvilken højde skal hegnet være? Højden kan have indflydelse på prisen hvis du eksempelvis skal have monteret i højde 2,5m. Stolpen skal dybere i jorden med mere beton til sikring. Man skal højere op for at montere, så der kan være behov for lift.

Skal alle fag tilpasses i bredden så de er lige store? Det er klart at skal alle profiler skæres til, tager det ekstra tid og vil koste ekstra.

KORT SAGT: at give en seriøs pris, kræver til tider lidt forarbejde. For os er det afgørende at give så præcist og professionelt et tilbud som muligt. Derfor giver vi aldrig priser via eksempelvis sociale medier. Vi bruger tid på at sætte os ind i opgaven, og beregne pris ud fra DIN opgave. Derved mindsker vi risikoen for grimme overraskelser for både dig som kunde og os som montører.

Vi tilbyder:

MONTAGEBETINGELSER

Forbehold

Alle tilbud på montage af hegn, er med forbehold for uforudsete hindringer i jorden, der vanskeliggør eller sinker arbejdet væsentligt.

Skulle det ske, at vi støder på hindringer, vil vi altid i samarbejde med dig, aftale videre forløb. Der vil aldrig komme ekstra udgifter, uden at det er aftalt med kunden på forhånd.

Jordforhold

Montageprisen er givet under forudsætning af at opsætning af eget hegn og stolper kan foretages i almindelige jordbundsforhold.

Dvs. der må ikke være sten, kabler, trærødder, flisebelægning eller lignende i jorden, som vanskeliggør montørens arbejde med at sætte hegn.

Ekstra arbejde

Eventuelt ekstra arbejde afregnes med kr. 495,- pr. time. Kørsel takseres med kr. 4,15,- pr. ekstra kørt kilometer.

Bortskaffelse af hæk, gammelt hegn, jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn eller lossepladsafgift, og er ikke en del af entreprisen, medmindre det er inkluderet i tilbuddet.

Hegnslinjen

Det forudsættes, at hegnslinjen er ryddet, plan og beskåret for grene således, at montøren – uden gener – kan køre med normale montagemateriel såsom minilæsser, lastbil etc.

Dertil kræves det, at montøren kan komme til arbejdsområdet, der hvor hegnet eller stolpen står, med trailer.

Anvisning og afsætning af hegns linje, rydning/beskæring samt placering af hegn og låger er ikke med i MS Hegn & Haves entreprise, medmindre det er inkluderet i tilbuddet.

Inden montering

Hvis kunden selv nedtager et sat hegn, skal al beton, jern, murbrokker, træ og lignende være fjernet, inden vi påbegynder montering af hegn og første stolpe.

Hvis der har stået træer eller buske i og omkring monteringsstedet, er det udelukkende kundens ansvar, at rødder i jorden er fjernet.

Der skal være en klar linje/snor at sætte brædder og hegnet efter, således at montøren ikke kan være i tvivl om, hvor hegnet og næste stolpe skal placeres (hjørner og knæk skal kunne ses tydeligt).

Montøren henter alle tegninger, men kunden skal gerne oplyse om særlige forhold om ledninger, fibernet, vandrør og telefonledninger i jorden, hvor hegnet og stolperne skal stå.

Betaling

MS Hegn & Have fremsender faktura for montagen inden opgaven påbegyndes.

Beløbet for montage trækkes først fra din konto, når arbejdet er udført, og du som kunde er tilfreds med arbejdet. Eventuelt ekstra arbejde faktureres separat efter endt arbejde.

Skader

Et erstatningskrav mod MS Hegn & Have kan ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den solgte ydelse.

Reetablering af belægning samt evt. køreskader påhviler kunden, opgravet jord udjævnes ved stedet af montøren, eller lægges i deponi i umiddelbar nærhed, medmindre andet er aftalt skriftlig med kunden.

Ved tvister

I tilfælde af, at kunden ikke skulle være tilfreds med hegnsmontørens arbejde, så tilbageholdes transaktionen/reservationen for opsætningsdelen indtil montøren har udbedret fejl og mangler.

Ved større tvister mellem kunden og montøren, vil MS Hegn & Have sende en projektleder over på stedet for at løse stridighederne.

Herefter vil opgaven blive løst til fordel for kunden, så MS Hegn & Have kan stå inde for arbejdets udførsel. Eventuelle tvister, som ikke kan afvikles med kunden, afgøres efter dansk lov ved retten.

Force majeure

MS Hegn & Have er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure.

Som force majeure betragtes eksempelvis:

  • Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke var herrer over
  • Brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, sabotagehandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder
  • Mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører
  • Forsinkelse af sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder
Finansiering med delbetaling via Resurs Bank
Uanset om du skal købe dit drømmehegn, nye havemøbler til hele haven eller et lækkert shelter til de lune sommeraftener – så kan du nu få opfyldt dine drømme og dele betalingen ud over en periode.
Scroll to Top
Onsdag d. 22/5 - grundet møde ude af huset
Lukker kontoret kl. 13.30